Certyfikaty COVID
Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

Sklep Internetowy medi-raj.pl jest prowadzony przez:

Gorzowskie Centrum Medyczne Medi-Raj Sp. z o.o.

ul. Górczyńska 17, 66-400 Gorzów Wlkp., woj. lubuskie, Polska

NIP 9721190768, REGON 300904710, KRS 0000322377

 

INFORMACJA W ZAKRESIE

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
, określone jako „Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych”, w skrócie „RODO” informujemy, iż:

 

§ 1. Dane administratora danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest: Gorzowskie Centrum Medyczne sp. z o.o.,
  ul. Górczyńska 17, 66-400 Gorzów Wielkopolski, KRS: 0000322377.

 2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@bachalski.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora.

 

§ 2. Pozyskiwanie danych osobowych

Dane osobowe są podawane bezpośrednio przez Panią/Pana w momencie złożenia zamówienia
w Sklepie internetowym.

 

§ 3. Zakres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane obejmujące: imię, nazwisko, płeć, PESEL lub datę urodzenia (w przypadku braku

nr PESEL) oraz adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail są przetwarzane na potrzeby realizacji zamówień. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy klienta do przetwarzanych danych należy także numeru rachunku podany w celu dokonania zwrotu należności.

 

§ 4. Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zarejestrowanie się w Sklepie internetowym, zawierania i wykonywania umów sprzedaży zamówionych towarów, dostarczania zamówionych towarów, wystawiania dokumentów potwierdzających dokonanie transakcji sprzedaży towaru, dokonywania rozliczeń, korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia). Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 2. Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO; Ustawa z dnia
  29 września 1994 r. o rachunkowości; Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
  od towarów i usług.

 3. Pani/Pana dane mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

 4. Jeśli została wyrażona zgoda na komunikację marketingową, Pani/Pana dane mogą być wykorzystywane dla celów marketingowych w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez administratora. Podstawa prawna: Pani/Pana zgoda, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

§ 5. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane będą przechowywane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, albo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie wskazanymi danymi.

 2. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 3. Jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację w celach marketingowych, dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach bądź do czasu usunięcia konta ze Sklepu internetowego. Usunięcie konta może nastąpić na Pana/Pani żądanie, ale również w przypadku wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych bądź żądania ich usunięcia.

 

§ 6. Przekazywanie danych osobowych

 1. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi przewozowe oraz podmiotom związanym z realizacją płatności na zamówienie.

 2. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 3. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe
  na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 4. Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku przekazanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy administratorem danych a odbiorcą, która zawierać będzie standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

 

§ 7. Prawa udostępniającego dane osobowe

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. dostępu do Pani/Pana danych osobowych - uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Pani/Panu informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO;

  2. sprostowania Pani/Pana danych osobowych - żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

  3. usunięcia Pani/Pana danych osobowych - żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m. in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo
   do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej;

  4. ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych
   w art. 18 RODO, m. in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych;

  5. przenoszenia danych osobowych - otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ujednoliconym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych
   w art. 21 RODO.

 1. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 2. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są w § 1 niniejszego Regulaminu.

§ 8. Dobrowolność podania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy sprzedaży oraz jej wykonania. Odmowa podania danych może być podstawą do zawarcia umowy. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury.

 2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy zawarcia umowy sprzedaży.

 

§ 9. Cookies

 

Sklep internetowy używa plików „cookies”. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie w trakcie odwiedzania różnych stron internetowych. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych
i statystycznych, w celu dostosowania treści do indywidualnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań użytkowników sklepu internetowego, a także oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron internetowych. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie dochodzi do identyfikacji tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach. Jeżeli nie zgadza się Pan/Pani na używanie przez nas plików cookies, należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Sklepu internetowego.


 


Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do GORZOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
GORZOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl